bezgotówkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zadaniem banków komunalnych, a szczególnie Polskiego Banku Komunalnego w Warszawie i Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu, które we wstępie nazwaliśmy samopomocowemi ,jest skupianie wolnych kapitałów tych związków samorządowych oraz ułatwianie im obrotu bezgotówkowego we wzajemnych stosunkach. Jak już zaznaczyliśmy zadanie to ma duże znaczenie .zwłaszcza dla komunalnych kas oszczędności, których obroty są bardzo żywe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.