bezgwarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe23. Formacje utworzone za pomocą przyrostków: -any: jutrzniany [Mił 131); -ast(y): czerwieniasty {ibidem 34) (używane: czerwonawy, gwarowe: czerwieniaty); -iw(y): szkliwy (Krzak 106, Gin 48) (używane: szklisty); -k(i): chrypki (Anima 127) (notowane: chrypliwy, chrypkowy); -liw(y): pelzliwy {ibidem 100); -ny: bezgwarny (Krzak 28); jedliczny {ibidem 103); orkanny {ibidem 157); wielbny 'uwielbiający’ (Krzak 153); źlebny (Gin 7, Krzak 133); -owy: persowy (Anima 116), sardanapalowy (Mił 121) (notowane np. sardanapalski 'zbytkowy’); -y: piewczy (Krzak 185)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.