bezideologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Musimy się nauczyć podchodzić do zagadnień polityki zagranicznej bezpartyjnie, bezideologicznie, a natomiast racjonalistycznie i empirycznie. Gdybyśmy byli w większym stopniu niż jesteśmy narodem państwowym, nie musielibyśmy się tego uczyć — bo mielibyśmy to we krwi. Ale ideologie i szkoły poli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.