bezinteresowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w stanach szczerych” (Psychologia, t. II, str. 82). Oczywiście przy pewnym pojmowaniu bezinteresowności taki pogląd byłby słuszny; ale kantyści wychodzą z innej interpretacji tego pojęcia, a wtedy „bezinteresowność” przeżyć estetycznych nie koliduje np. wcale z chęcią posiadania przedmiotów, które są źródłem takich „bezinteresowych” przeżyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowski, Stanisław 1949. U podstaw estetyki, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.