bezkoncepcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych, głębszych i pełniejszych uzasadnień. W konsekwencji narastać mogą bardzo poważne błędy i niedociągnięcia w całokształcie działalności wychowawczej, która staje się działalnością nieprawidłowo ukierunkowaną, albo też w ogóle bezkierunkową, dokonującą się na drodze bezkoncepcyjnej, na drodze prób i błędów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.