bezlogika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poezja: bezbóstwo Kras Lir 6, 245; SKoź DoM 9; bezkolor Słów Ben 3, 452 war i in.; bezkoniec Słów FrgPoem 3, 639 i in.; bezmogila Słów KD 4, 269 war i in.; bezmyśl Słów Ben 3, 464 war; bez-podłoga ‘o więzieniu' Nor Pis 1, 80; bezprzytułek Słów KD 4, 54; bezsumienie TOliz Dz 1, 98; beztrud Słów KD 4, 133 i in.; bezwiara Kras Ost 5, 172; bezżałoba Kras Lir 6, 221; bezżycie Kras Lir 6, 242; proza: bezcesarstwo Mick PisH 7, 142; bezlogika Kras L 1, 16; bezpowaga Kras L 1, 140; bezstrzeń ‘czczość, próżnia materialna’ Trent Ch 16, por. tego autora strzeń;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.