bezmigracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) IV. 2. Janusz Ziółkowski, Perspektywy rozwoju demograficznego i społecznego 1. A. Bobrowicz, E. Bykowska, K. Dzienio, Prognoza rozwoju ludności Polski w latach 1960—1980 według płci i wieku z podziałem na województwa oraz miasto-wieś (wariant bezmigracyjny ). Warszawa 1963, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Zespół Zatrudnienia i Płac...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Labuda, Gerard (red.) 1966. Ziemie Zachodnie w granicach Macierzy. Drogi integracji, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.