bezosobistość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wrócimy do niej jeszcze kilkakrotnie później, tylko zaznaczyć należy, że autor uważa historję literatury i krytykę stanowczo za dwie odrębne dziedziny i stara się przeprowadzić pomiędzy niemi ścisły podział. Wśród cech historyka i krytyka wymienia takie, które nie istnieją i istnieć nie mogą, jak np. „bezosobistość* historyka, dla którego podobno nie istnieje żaden kanon estetyczny, filozoficzny, społeczny, polityczny czy moralny. Uważa, że krytyka bezstronną być nie potrzebuje, że metoda jest poza nią (?)x), że wszystkiem w niej jest osobistość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.