bezpaństwowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 16 lig państwowych. Przedmiotem kongresu były przedewszystldem kwestje mniejszościowe oraz sprawy bezpaństwowców. Z pośród kwestji mniejszościowych najwięcej zainteresowania, a zarazem najostrzejsze konflikty wywołała sprawa położenia Niemców w południo¬ wym Tyrolu. Sprawa ta wywołałaby mo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.