bezpalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Terminologia używana przez Scheidta jest bardzo niejednolita, zawierająca po kilka nazw oznaczających ten sam pierwiastek czy związek, zaczerpniętych od różnych autorów. Autor Nauki o Naturze pisząc np. o „tlenie” mówi, iż jest to odkryte przez Priestleya „powietrze bezpalne, Aer dephlogisticatus”, które inni nazywają „Aer purus, Aer vitalis”. W dalszej części posługuje się na ogół określeniem „powietrze czyste” bądź też „powietrze najczystsze”, podając z reguły obok termin łaciński. Da...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bąk, Mieczysław 1984. Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.