bezpaszportowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już na początku lat czterdziestych, w sporach z Grano w'skim o rolę jakobinów w rewolucji francuskiej. Obcy był również Bielińskiemu bezkrytyczny kult Europy Zachodniej. Cechował go zawsze głęboko pojęty patriotyzm, kosmopolitów określał Bieliński jako «bezpaszportowych włóczęgów ludzkości». Jest rzeczą charakterystyczną, iż w «Przeglądzie literatury rosyjskiej za rok 1846» podjął Bieliński zasadniczą polemikę zarówno ze słowianofilami jak i — w jeszcze większej mierze — z «humanistycznymi kosmopolitami» typu Waleriana Majkowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieliński, Wissarion 1956. Pisma filozoficzne. T. 1-2, przeł. W. Anisimow-Bieńkowska, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.