bezpauzowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 188 Teresa Dobrzyńska [40] / oznacza wzrost tempa;25 oznacza spadek tempa; || oznacza granicę strofy; — oznacza obszar swobodnego przebiegu tempa; oznacza odcinek nie zbadany; ()* oznacza powtórzenie zawartego w nawiasach schematu Tc—1 razy, przy czym ic = liczbie strof w wierszu, 1 — pierwszy wers strofy, 2 — drugi wers strofy, n — ostatni wers strofy, n—1 — przedostatni wers strofy. Model przebiegu tempa bezpauzowego obrazuje linia cieńsza, tempa z pauzą — linia grubsza...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1971. O spójności tekstu. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.