bezrzęskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wkrótce na dnie probówki osiada kłaczek, przypominający po lekkim wstrząśnieniu sunący po niebie obłok; kłaczek ten daje się łatwo rozbić. Ten typ aglutynacji nazywamy aglutynacją obłoczkową (termin niemiecki — grobflockig, angielski — flocular, francuski — floculaire). Z powodów, które poznamy później, nazywamy antygeny rzęskowe — antygenami H. Jeżeli dodamy surowicy aglutynującej do bakterii bezrzęskowych lub sztucznie pozbawionych rzęsek przez ogrzewanie lub hodowanie w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, lub też gdy do bakterii urzęsionych dodamy surowic skierowanych przeciw ciałom bakteryjnym, to aglutynacja występuje później, po trzech-czterech godzinach, odczytujemy ją zaś po 24 godzinach. Wygląd jej jest różny, wytwarzają się zbite, nie dające się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.