bezspójnikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ka byłaby przerwą zbyt znaczną. Bywa to w zdaniu złożonym wieloczłonowym dla wyróżnienia członów, wyodrębnionych w podziale pierwszym, od członów drugorzędnych, będących wynikiem podziałów dalszych. Z tej zasady ogólnej wynika, że średnik kładziemy: 1) 	Między bezspójnikowymi zdaniami współrzędnymi, z których przynajmniej jedno jest zdaniem złożonym (współrzędnie lub podrzędnie), np. Nie zmogły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arct, Michał 1936. Słownik ortograficzny języka polskiego. Wydanie szóste. Nowa pisownia, uchwalona przez Komitet Ortograficzny Polskiej Akademii Umiejętności w roku 1936, Warszawa : Wyd. M. Arcta
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.