bezspodziewany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W porównaniu z rzeczownikami znacznie częściej spotyka się wśród przymiotników formacje przedrostkowe i to zarówno tzw. złożenia przedrostkowe, tj. przymiotniki tworzone od wyrażeń przyimkowych, w rodzaju bezgroszny Kn Dz 4,73, jak i właściwe formacje prefiksalne typu bezspodziewany Mick M 1, 25; bezograniczony Szan ONat 68. Jak się wydaje, możliwość tworzenia podobnych przymiotników była w owym czasie znacznie bardziej realizowana, niż to się dzieje obecnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.