bezsromy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - 377 bezapodziewany 71 bezspokojny 45 bezsporny 57 bezspójkowy 57 bezspójnikowy 57 bez sprawy, nie w sprawie 43 bezsprzeczny 45 bezrulonowy 76 bezstanowy 57 bezstaranny 45 bezstrachliwy 45 bezstratny 45 bezstopniowy 45 bezstronny 45 bezstrunny 45 bezstworny 38 bezstykowy 70 bezstylowy 57 bezsrebrowy 67 bezsromny 44 bezsromy 41 bezsufiksalny 68 bezsumienny 45 bezswobodny 45 bezswomy 40 bezszczerbny 45 bezszczęki 50 bezszczęsny 45 bezszczodry 45 bezszelestny 57 bezszkodny 37 bezszkolny 45 bezsztandarowy 53 bezszyjkowy 58 bezścienny 45 bezśladny 45 bezślubny 45 bezśmiertny 38 bezśniedny 45 bezśredni 44 bezświadomy 51 bezświatły 45 bezświatowy 45 bezświetlny 57 beztaktowny 51 beztalenci 77 beztaneczny 45 bezteczkowy 77 beztematyczny 68 beztendencyjny 51 bezterminowy 57 beztestamentowy 57 bez testamentu 40 beztęczowy 57 beztlenowy 68 beztłokowy 68 beztłuszczowy 68 beztonikowy 77 beztorny 71 beztrefny 45 beztreściowy 57 beztreściwy 57 beztroski 30, 45 beztroskliwy 45 beztrudny 47 beztumusowy 77 beztytułowy 58 beztworny 49 beztrwożny 71 bezuchy 41 bezucieszny 46 bezuchronny 46 bezuchybny 46 bezucżuciowy 57 bezudarowy 77 bezuki 49 bezumny 49...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.