bezstrunowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w metaforze czara (odnoszącej się do stałego rekwizytu Aresa — tarczy) dodawać określenie czara Aresa lub czara bez wina, mówiąc zaś o dźwięku trąby, określać go jako bezstrunną pieśń) łuk byłby w takim ujęciu bezstrunną lutnią. Zauważmy, że zastosowane określenia atrybutywne są redundantne, jeśli zważyć, że werbalizują oczywiste, jeśli nie definicyjne cechy poszczególnych przedmiotów (wiadomo, że trąba jest instrumentem bezstrunowym, łuk — jako nieinstrument — nie ma strun, tarcza zaś Aresa nie służy za naczynie na wino, ponieważ jest tarczą, osłoną w walce)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrzyńska, Teresa, Janus, Elżbieta (red.) 1983. Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.