bezsubstancjalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyraz zbawienie użyty bez zastrzeżeń i bez komentarzy ma odcień czy to wprost religijny, czy to religijno-metafizyczny. Na gruncie chrześcijańskim, jak wiemy, mocą wiekowej tradycji nasuwa on ogółowi wyobrażenia tak mało spekulatywne, że aż prawie mitologiczne; istnieją jednak, czy to u chrześcijan, czy w obrębie innych systemów, także rozumienia mniej popularne. Są ludzie, którzy cały swój" byt empiryczny odczuwają jako rodzaj półbytu, czują się w nim jacyś bezsubstancjalni, zjawiskowi, nierzeczywiści; ci łakną — jak to wtedy często się mówi — „urzeczywistnienia samych siebie”, pełni ontycznej. I są ludzie, którzy łakną nirwany. Jedni i drudzy cel swoich dążeń będą określali jako zbawienie — i będzie to zbawienie metafizyczne. Otóż tej odmiany pojęcia chcemy tu nie uwzględniać zupełnie. Że odgrywa ono w myśleniu soterio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.