bezsztuczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) c^a^o^^ca^od^gos^odar^ , ]!£Z°dwr£tny - «bez odwrotu*, Jje^sogonny «pozbawiony ogona* - bezogonnyjkoń «kusy*, bez^ierzysty - «bez piór*, bezrożny - «bez różnicy*, bezsztuczny - «bez sztuczności*, bezskorujDi - «bez skorupy*, bezszatny - «bez szat*, bezutrudny «bez utrudzenia*, bezw^Jemny - «bez wzajemności*, bezzagachny «bez zapachu*, bezznamienny - «bez znamienia*, bezzmysłowy - «bez zmysłów*, bezzieLny - «bez zieleni*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.