bezwątpliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak tu więc mówić o „mroczności” tej poezji? Nie znaczy to, że nie ma w niej mroku, wręcz przeciwnie. W świecie Sępa kosmiczną przestrzeń wypełnia gra światła i cieniów. Nie ma drzew, kwiatów, koloru. Człowiek znajduje się w obszarze symboli, znaków, emblematów — oświetlanych blaskiem wieczności. I światło, i cień mają swoje znaczenia. Światło to Bóg, radość, dobro. Cienie plasują się po stronie zła, tego uosobionego, ale też grzechu czy bólu71. Człowiek znajduje się w przestrzeni wyboru — między światłem i cieniem. Bezwątpliwie jednak — świadomym i pełnym mocy aktem woli (Augustyńska libertas) wybiera światło i uparcie doń dąży...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kreja, Bogusław (red.) 1999. Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.