bezzałogowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla zapewnienia działalności życiowej kosmonauty duże znaczenie ma również temperatura w kabinie statku kosmicznego. Jest ona regulowana prawie tak samo, jak w satelitach bezzałogowych, lecz mających kabiny szczelne. Jednak system termoregulacji statku kosmicznego z załogą ludzką jest nieco bardziej złożony i większe są wymagania co do dokładności jego działania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suszkow, Jurij N. 1969. Sztuczne satelity Ziemi, tłum. J. Szarek, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.