bezzawiasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fofor i powierzchnia jamy płaszcza. R. są rozdzielno- , płciowe; w rozwoju przechodzą przez stadium swobodnie pływającej larwy. Zamieszkują oceany, często na znacznych głębokościach. W typie r. rozróżnia się 2 gromady: bardziej prymitywne r. bezzawiasowe, Inart¡culata — o muszlach chitynowo-fosforowo-wapien- , nych, połączonych jedynie za pomocą mięśni; nóżka przechodzi u nich szczeliną między skorupkami; należy tu np. znana od ordowiku do dziś Ungula; bardziej wy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.