biółtko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prof. Dejnę, świadczy o tym, że wspomnienie wyrazu żółtko wywarło wpływ wszystkimi swymi składnikami fonetycznymi, z wyjątkiem pierwszej spółgłoski. W formie biółtko budowa wyrazu jest zatarta, wartość funkcjonalną ma tylko morfem -ko, część poprzedzająca została pozbawiona wyrazistości znaczeniowej (ale nie 10* 148 Zagadnienia ogólne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.