białokozacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W końou kwietnia czerwoni opuścili dwie trzecie Dońszczyzny. Gdy konieczność ustanowienia władzy Prowincji okazała się oczywista, przywódcy białokozackich oddziałów walczących na południu zaproponowali zwołanie Koła. Na 28 kwietnia w Nowoczerkasku wyznaczono zebranie członków kontrrewolucyjnego Dońskiego Rządu Tymczasowego i delegatów stanic i oddziałów wojskowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szołochow, Michał 1955. Cichy Don. T. 3-4, tłum. W. Rogowicz, A .Stawar, wyd. 6, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.