białorusiński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale - rzecz prawie nie do uwierzenia - dotychczas wykonanie tego zamiaru połączone było z przeszkodami polityczno-policejnej natury. Mam jednak nadzieję, że co się przewlecze, nie uciecze, jak mówi przysłowie. To n[a]p[rzykład] z pewnością twierdzić mogą, że w powiatach Święciańskim i Oszmiańskich żywioł litewski ustąpił znaczny kawał swojego terrytorjum białorusińskiemu, co widać z litewskich nazw tamecznych miejsc i ludzi mówiących dziś po białorusińsku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.