białorusko-amerykański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Homlu, nim zdecydowano ją umieścić gdzieś nad Wołgą. Przemysł motoryzacyjny na Białorusi powstał już dawniej, istnieje bowiem wielka fabryka ciężkich traktorów „Biełaruś”, produkowanych w ilości około stu tysięcy rocznie i częściowo eksportowanych. Białoruś zyskała pewien potencjał gospodarczy. Toteż przed wizytą Nixona wysłannicy Białego Domu zbierali informacje o tym kraju w białorusko-amerykańskich instytucjach w New Yorku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo