białorutenizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ilość. Większość z nich ma za sobą dość stare tradycje i datuje się może nawet z XVI wieku, inne pojawiają się dopiero w XIX wieku, część wreszcie, zresztą wcale pokaźną, znajdujemy po raz pierwszy właśnie u Syrokomli. Do najstarszej warstwy białorutenizmów, poświadczonej bądź to u Lindego, bądź też w »Aktach» Komisji Archeograficznej, należą następujące: miecielica, naróg, odry na, osieć, pieńka (zresztą może nie białoruskie), płyt (j. w.), poletek, może przepłoch,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.