bibliopedagogika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (procesy lektury i jej wpływu). Zebrany materiał empiryczny użyteczny jest dla uogólnień w ramach samej psychologii, jak i dla praktyki pracy z czytelnikiem. Z bibliopsychologii i z nauk medycznych wywodzi się biblioterapia, teoria i praktyka leczenia za pomocą odpowiedniej książki. Bibliopedagogika rozpatruje książkę jako narzędzie wychowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głombiowski, Karol, Świderski, Bolesław, Więckowska, Helena (red.) 1976. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.