bieżański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 21 czerwca doszło do bitwy pod Stragiszkami (inaczej Staciszkami). Suzin poległ w tej bitwie, oddział powstańczy musiał się cofnąć. Na tym kończy się właściwie wojskowa kariera Katylla, który następnie pracował w organizacji powiatu łomżyńskiego i bieżańskiego. * Katyll przeżył powstanie. Aresztowany w styczniu 1864 r., przez 8 lat przebywał na Syberii, następnie mieszkał w Galicji. Wiemy, że w 1903 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (oprac.) 1963. Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.