bieliźniano-konfekcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Specjalny rodzaj rzemieślników stanowią chałupnicy. Są to naogół pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorców typu handlowo-wytwórczego, zwłaszcza w branżach: szewckiej, kra¬ wieckiej, bieliźniano - konfekcyjnej, galanterji skórzanej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.