bifurkacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wybór 1. Przy normalnym biegu pracy student musi ńajkierunku później na początku trzeciego roku rozstrzygnąć o kierunku swoich dalszych studjów, gdyż program ministerjalny w zakresie magisterjum filologji polskiej przewiduje w tym momencie bifurkację, uwzględniającą studja w grupie języka polskiego i w grupie historji literatury polskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szober, Stanisław 1927. Jak studjować język polski w uniwersytetach, Warszawa : Nakł. Koła Polonistów Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.