bigamia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. w przypadku bigamii — z chwilą ustania lub unieważnienia poprzedniego związku małżeńskiego; 3. w przypadku choroby — z chwilą, gdy chora będzie uznana za wyleczoną; 4. w przypadku wad oświadczenia o wstąpieniu w zwią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkiewicz, Wł., Olszewski, W., Tatomir, A. (zest.) 1947. Odbudowa państwa polskiego w latach 1944-1946, Z. 1, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.