biodromalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszą próbę pełniejszego zbadania i scharakteryzowania okresu dorosłości podjęła Ch. Biihler, psycholog austriacki. Datę ukazania się jej książki Der menschliche Lehenslauf als psychologisches Problem (1933) uważa się za początek psychologii określanej jako psychologia biodromalna czy psychologia drogi życiowej (w literaturze obcojęzycznej: Lebenslaufpsychologie, psichołogija żizniennogo puti, life-span developmental psychology) oraz ważnego jej działu — psychologii człowieka dorosłego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Kazimierz (red.) 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.