bioewolucyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kultura jest osobną i wyjątkową formą ,adaptacji, najpierw dlatego, że wytwarza ją drugi, pozadziedziczny kanał sterowania homeostazą (kanał, umożliwiający kumulatywne uczenie się pozachromosorpowe), a po wtóre dlatego, że — w przeciwieństwie do zmiany bioewolucyjnej —zmiana kulturalizująca jest zasadniczo ODWRACALNA. Widać to po tym, że zrujnowanie kultury, jakimikolwiek wywołane czynnikami, nie uszka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.