biofizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie stanie. Pisarze średniego lotu, których zawsze najwięc i którzy wywierają największy wpływ już choćby przez san ilość swej produkcji, usiłowali nam wmówić, że życie ludzki wyczerpuje się w funkcjach biofizjologicznych i seksualnych Literatura między wojnami wzięła na się rolę tego syna Noego, który z pogardą i kpiną pokazywał, ,,że łono ojca jego było odkryte”. (Gen. 9, 22)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo