biofizycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * Ważne więc tu życie, i to życie konkretne, które się zaczyna <i spełnia równie konkretnie biofizycznie, psychicznie i w zakresie konkretnie zakreślonych wymogów organizacyjno-gospodarczych i społecznych. Życie nie tylko biernie spędzane, ale i czynnie tworzone w imiennie przynależnych domach, wypracowywane w wiążącyah człowieka zakładach pracy, kształtowane w szkołach, wzbogacane konkretnymi treściami muzeów, teatrów, prasy, środków masowego, a zatem zbiorowego przekazu; życie tylko niekiedy pozornie anonimowe, bo w rzeczywistości zawsze znaczone w rejestrze współczesnej sobie cywilizacji, obejmującej człowiecze zdrowie fizyczne i psychiczne, zapewniającej poziom bycia człowieka, przenikającej wszystko, czym i w czym konkretnie człowiek żyje i w ostatecznym rozrachunku będącej rzecznikiem tego, „jak” człowiek w swoim byciu powinien być i „jak” naprawdę jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Legowicz, Jan 1980. Świadomość współuczestnictwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.