biofizykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest rzeczą oczywistą, że postępowanie lecznicze prowadzone w uzdrowisku za pomocą tylko biofizykalnych metod nie daje zawsze zadowalających rezultatów. W tym względzie właściwy dobór chorych do leczenia uzdrowiskowego może zapewnić najlepsze efekty lecznicze. Często uzy2J. Dobrzyński, Uzdrowiska jako lecznice biologiczne, Warszawa 1949; I. Konarska, Fizjoterapia, Warszawa 1958; A. A. Łozińskij, Wykłady balneologii ogólnej, Warszawa 1953; G. Straburzyński, Rola i znaczenie lecznictwa uzdrowiskowego w świetle aktualnych poglądów, „Balneol. Pol.” 1978, nr 23...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubiak, Szymon (red.) 1985. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku 1945-1985, Ciechocinek
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.