biofonemowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nosowych /e/, /q/ przed spółgłoskami zwarto-wybuchowymi tylnojęzykowymi k, g. W pozycji tej również nastąpił rozkład fonemów /ę/, /q/ na grupy biofenomenowe. Element nosowy grupy biofonemowej to spółgłoska rj tylnojęzykowa. Oto wykaz przykładów: grupa WP IK86: mor/ka, v uo^ki IIM73 na poćorjk, morjka., rerjkc, do poćo^guf, \erjgiel, vyćo?/gaioin,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.