biogenicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na pytanie, czy obecnie zachodzi naturalne samorództwo, odpowiada teoria Oparina w sposób następujący. Materia żywa powstaje obecnie co chwila i w skali masowej na skutek tego, że wytwarzają ją stale mnożące się i rosnące organizmy, z ich udziałem i pośrednictwem (biogenicznie). Natomiast nie znamy obecnie przypadków powstawania żywej materii wprost z materii martwej, bez udziału organizmów (abiogenicznie). Ta pierwotna forma powstawa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.