biografia-panegiryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wartość naukową. Zademonstrowała to doskonale na zestawieniu tego samego dzieła, Kroniki Bielskich w dwu jego redakcjach, pierwotnej, ojcowskiej, Marcina, i synowskiej, Joachima, następnie na Kromerowej Historii książęcia finlandzkiego Jana i wreszcie na Żywocie i śmierci Jana Tarnowskiego, a więc biografii-panegiryku, której autorem był Orzechowski. Dociekania te poprzedziła dużym wstępem teoretycznym, w którym zajęła się trudnościami genologicznymi w literaturze w. XVI oraz stosunkiem prawdy i fikcji w utworach o tematyce historycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.