biograficzno-aluzyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swoim czasie wzbudzały spore opory czytających. And jest i upływ' czasu tylko to podkreślił zamkniętym, skończonym utworem literackim odznaczającym się w pełni harmonijnym powiązaniem zamierzeń i środków, utworem złożonym artystycznie i umożliwiającym wielorakie interpretacje, łącznie z mało już. chyba atrakcyjną dla nowego czytelnika interpretacją biograficzno-aluzyjną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bugajski, Leszek 1986. Pozy prozy, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.