biograficzno-fabularny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) umiera. Czas niszczy tylko formę, zachowując treść, która w miarę oddalania się staje się coraz bardziej przejrzysta i jasna, jak woda nad głębią.” Ale warstwa biograficzno-fabularna ma tu najmniejsze znaczenie; to, co w tym zakresie jest godne podkreślenia w Ucieczce, sprowadza się do opisanego już na wiele sposobów w literaturze dojrzewania bohatera, jego pierwszych przyjaźni, budzenia się uczuć miłosnych i usamodzielnienia intelektualnego z chwilą wejścia w inny świat, świat dorosłych i wielkiego miasta. Realizację te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fornalczyk, Feliks 1969. Z rodu poetów, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.