biograficzno-genetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Co zaskakujące, nawet uczony tak skrupulatny w rozgraniczaniu analizy świata fikcji literackiej od wywodów biograficzno-genetycznych jak Borowy, choć stwierdzał, że monolog Konrada to „improwizacja stylizowana”, równocześnie widział w nim „obfite rysy improwizacji autentycznej”. Borowy nie był wysokiego zdania o wartości literackiej płodów występów improwizatorskich35, toteż na konto improwizowania tu przez Mickiewicza spisał zanotowane już przez Kleinera chropowatości dykcji poetyckiej monologu, jego „prozaizmy i konwencjonalizmy”, których listę przedłużył jeszcze (nie każdy zgodzi się tu z nim), jak i przykład „szczudłowatości”36. Jak widzimy, jesteśmy tutaj, jeśli idzie o ocenę literacką, na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weintraub, Wiktor 1998. Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.