biograficzno-geograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wspomniane na początku szczegóły biograficzno-geograficzne, odnoszące się do lat młodości, posiadają jeszcze jeden niebagatelny aspekt. Chodzi mianowicie o to, że Herder do 25 roku życia przebywał w środowisku etnicznie niejednolitym, stykając się z Polakami, Litwinami, Rosjanami, Łotyszami itd. Czy to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Herder, Johann Gottfried 1988. Wybór pism, przeł. J. Gałecki et al., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo