biograficzno-informacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nionych na Śląsku: ,,Staropolaninie” z r. 1904, „Kalendarzu Mariańskim” i docierającym też tutaj „Kalendarzu Wielkopolanina”, znalazły się wiersze Konopnickiej dla dzieci i utwory o akcentach patriotycznych, m. in. wiersz Do granicy; znalazły się też notatki biograficzno-informacyjne, wśród nich następująca (w „Staropolaninie”): „Naród polski, choć jest w niewoli, zdobywa sobie ciągle .poszanowanie i sławę wszechświatową przez takich mężów, jak powieściopisarze H. Sienkiewicz, B. Prus [...] i przez takie niewiasty, jak Maria Konopnicka i H. Modrzejewska”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baculewski, Jan (zebr. i oprac.) 1963. Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej. Szkice historyczno-literackie, wspomnienia, materiały biograficzne, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo