biograficzno-psychologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kłopoty historyków literatury z wierszem Mickiewicza tłumaczą się dosyć prosto. Biograficzno-psychologiczna metoda wyjaśniania twórczości literackiej okazała się bezsilna wobec utworu, do którego brakło „podkładek“, w postaci listów, rozmów ze znajomymi, świadectw przyjaciół i wspomnień kochanek. Do wiersza zbudowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo