biografika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 355:51 683/52 DOBRZAŃSKA ELŻBIETA: Czasopismo „Taternik" jako źródło do badań nad dziejami taternictwa w latach 1907—1976 (Biografika). Praca magisterska wykonana na seminarium z historii kultury fizycznej pod kierunkiem doc. dra Kazimierza Toporowicza. Kraków 1977. 4° s. 141 — Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wydział Wychowania Fizycznego. Studium Zaoczne dla Pracujących. Kierunek Turystyka i Rekreacja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.