biografista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i literackich. Kwestionując niepotrzebne tu i mało precyzyjne nadbudowy teoretyczne na temat mitu (bez mitu dzisiaj ani rusz), niedokładności terminologiczne w szkicu „Moralista”, zwracając uwagę na to, że Zimand przeoczył patronat Sainte-Beuve’a nad eseistyką Boya, nie docenił jego związków z tradycjami pozytywistycznymi i rewizjonistycznych tendencji wobec Młodej Polski, że potraktował go w pewnej izolacji wobec środowiska „Wiadomości Literackich” — krytyka zgodnie jednak przyjęła tę książkę z dużym uznaniem: uwydatniono zwłaszcza rzetelność naukową rozprawy „Biografista” (wprowadzającej cenne rozróżnienie między biografistyką a metodą biograficzną w nauce o literaturze), subtelne uwagi o technice pamiętnikarskiej Boya oraz mądrą obronę aktualności jego publicystyki społeczno-obyczajowej. 9...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.