biografistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A jednak w tem właśnie Chlebowski naraził się na zarzuty „biografistycznego traktowania dzieł literackich44 i niedostatecznego uwzględniania „czynników czysto literackich44 '). Zdaje mi się, że zarzuty te są słuszne tylko w odniesieniu do pewnych szczegółów, w których ta metoda psychologiczna może się wydawać zbyt daleko posunięta. W. Borowy w swojem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo