biografka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na własne oczy miał go widzieć Malczewski w Wenecyi 1819 lub 1820 r. — tak przynajmniej opowiadał swoim znajomyml). Mickiewicz w Rzymie i83o r. na wizycie u hrabiny Lozzano, przypatrywał się z ciekawością ostatniej kochance poety i znanej jego biografce Teresie Guiccioli. Wrażenie było bajeczne. »Byron patrzał na jej usta«. »Zdawało się, że cień Byrona błąka się około niej« — pisze towarzyszka naszego poety,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.